Олимпиади и състезания Imprimer

Протокол с резултатите на учениците класирани за участие в националния кръг на олимпиадата по английски език 2021 г. изтегли

Резултати на учениците, които областната комисия не предлага за допускане до националния кръг на олимпиадата по английски език 2021г.  от  област Шумен  изтегли

 

Национални олимпиади за учебната 2019/2020 година

Заповед № РД09-2149/27.08.2019 г. за утвърждаване на графици и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019 – 2020 година.

Декларация за информирано съгласие

ОЛИМПИАДИ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Регламент

общински кръг

Дата на провеждане 13.12.2019 г., начален час 09.00 ч./13.30 ч.

Резултати: Протокол за явилите се ученици и техните резултати

Списък на учениците от ПЕГ "Никола Йонков Вапцаров" допуснатите до областен кръг

областен кръг

Списък на допуснатите ученици до областен кръг

Дата на провеждане 22.02.2020 г., начален час 09.00 ч.

Място на провеждане: ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Шумен

Резултати: Протокол за явилите се ученици и техните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА  ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

download


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Регламент

общински кръг

Дата на провеждане 18.01.2020 г., начален час 09.00 ч./13.30 ч.

Резултати: Протокол за явилите се ученици и техните резултати.

Списък на учениците от ПЕГ "Никола Йонков Вапцаров" допуснати до областен кръг

областен кръг

Списък на допуснатите ученици до областен кръг на олимпиадата по английски език

Дата на провеждане 09.02.2020 г., начален час 09.00 ч.

Място на провеждане: ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Шумен

Резултати: Протокол за явилите се ученици и техните резултати.

Резултати на учениците, които областната комисия не предлага за допускане до национален кръг

 

НЕМСКИ ЕЗИК

Регламент

общински кръг

Дата на провеждане 11.01.2020 г., начален час 09.00 ч./13.30 ч.

Резултати: Протокол за явилите се ученици и техните резултати.

Списък на ученици от ПЕГ "Никола Йонков Вапцаров" допуснати до областен кръг

областен кръг

Списък на допуснатите ученици до областен кръг

Дата на провеждане 15.02.2020 г., начален час 09.00 ч.

Място на провеждане: ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Шумен

Резултати: Протокол за явилите се ученици и техните резултати.

Резултати на учениците, които областната комисия не предлага за допускане до национален кръг

МАТЕМАТИКА

Регламент

общински кръг

Дата на провеждане 14.12.2019 г., начален час 09.00 ч./13.30 ч.

Резултати: Протокол за явилите се ученици и техните резултати.

областен кръг

Списък на допуснатите ученици до областен кръг

Дата на провеждане 01.02.2020 г., начален час 09.00 ч.

Място на провеждане: ППМГ „Нанчо Попович“ гр. Шумен


ФИЛОСОФИЯ

Регламент

общински кръг

Дата на провеждане 29.01.2020 г., начален час 09.00 ч./13.30 ч.

Резултати: Протокол за явилите се ученици и техните резултати.

областен кръг

Списък на допуснатите ученици до областен кръг

Дата на провеждане 08.02.2020 г., начален час 09.00 ч.

Място на провеждане: Професионална гимназия по икономика гр. Шумен


ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Регламент

общински кръг

Дата на провеждане 17.01.2020 г., начален час 09.00 ч./13.30 ч.

Резултати: Протокол за явилите се ученици и техните резултати.

областен кръг

Списък на допуснатите ученици до областен кръг

Дата на провеждане 29.02.2020 г., начален час 09.00 ч.

Място на провеждане: СУ „Васил Левски“ гр. Шумен


ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Регламент

общински кръг

Дата на провеждане 10.01.2020 г., начален час 09.00 ч./13.30 ч.

Резултати: Протокол за явилите се ученици и техните резултати.

областен кръг

Списък на допуснатите ученици до областен кръг

Дата на провеждане 22.02.2020 г., начален час 14.00 ч.

Място на провеждане: III ОУ „Димитър Благоев“ гр. Шумен


ФИЗИКА

Регламент

общински кръг

Дата на провеждане 08.01.2020 г., начален час 09.00 ч./13.30 ч.

Резултати: Протокол за явилите се ученици и техните резултати.

областен кръг

Списък на допуснатите ученици до областен кръг

Дата на провеждане 22.02.2020 г., начален час 9.00 ч.

Място на провеждане: СУ „Сава Доброплодни“ гр. Шумен


ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Регламент

общински кръг

Дата на провеждане 20.01.2020 г., начален час 09.00 ч./13.30 ч.

Резултати: Протокол за явилите се ученици и техните резултати.

областен кръг

Списък на допуснатите ученици до областен кръг

Дата на провеждане 16.02.2020 г., начален час 9.00 ч.

Място на провеждане: СУ „Панайот Волов“ гр. Шумен


БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Регламент

общински кръг

Дата на провеждане 31.01.2020 г., начален час 09.00 ч./13.30 ч.

Резултати: Протокол за явилите се ученици и техните резултати.

областен кръг

Списък на допуснатите ученици до областен кръг

Дата на провеждане 23.02.2020 г., начален час 9.00 ч.

Място на провеждане: СУ „Сава Доброплодни“ гр. Шумен

Резултати на учениците, които областната комисия не предлага за допускане до националния кръг на олимпиадата по английски език 2021г.  от област Шумен

Списък