ПОКАНА Печат

 

Заседание на обществения съвет при ПГПЧЕ Н. Й.Вапцаров, гр. Шумен

Заседанието ще се проведе на 31.03.2017 г. от 17.30 ч. в сградата на училището.

Предложение за дневен ред:

1. Бюджет на училището - запознаване и обсъждане на внесен проект.

2. Запознаване с план-приема на ученици за учебната 2017 г.-2018 г.

 

 

 

Протокол №1

DOWNLOAD