График за приемно време Drucken

Г Р А Ф И К

за приемно време на ръководството, класните ръководители, педагогически специалисти

през II срок на учебната 2021/2022 г.- download