Експеримания 2009 Print
Wednesday, 17 June 2009 08:30

Линка на ГПЧЕ е сред първите  50 най-често посещавани линкове на участници в състезанията на Експеримания'2009. В състезанията участват 430 училища от цяла Европа.

Целта на този проект е учителите и учениците да разберат по-добре широкото разнообразие от приложения на нефтохимията и как тази относително нова наука е допринесла за еволюцията и употребата на много ежедневни предмети. Чрез лесни и забавни експерименти те изучават химичните и физични качества на предмети за ежедневна употреба, материалите, които позволяват на тези качества да се проявят и тяхната употреба. Учениците изследват избраното свойство, намират начин да го тестват и обясняват резултатите по ясен и подреден начин така, че да дадат възможност на останалите да разберат техния експеримент и да научат нещо ново от представената дейност.

Участници в състезанието: Хелиана Хараланова VIII а, Боримира Иванова VIII а и  Валентин Димитров IХ а , Радина Боянова 11а, Кристина Евгениева 11а, Виктор Виронски 11д, Зорница Дечкова 11д, Ралица Георгиева 11д, Илияна Цанева 11д, Свилена Андреева 11д, Петя Тодорова 11д, Яна Димитрова 11д, Йордан Петков 11д, Мерлин Ходжова 11д, Михаела Томова 11д, Лора Тамер 11д, Цветелина Розинова 11д.

Ръководители на проекта: Анета Маринова и Марияна Димитрова - учители по физика.

Лабораторният доклад с презентацията на проведения тест и снимките са заредени на уеб сайта на Xperimania: http://www.xperimania.net/ww/en/pub/xperimania/competition2008.cfm и http://etwinningshbg.blogspot.com/ и са изложени в онлайн галерия.