Информатика 10 клас Print

Задачи върху скаларни типове данни - download

Задачи за упражнение върху „Описание на алгоритми чрез блок-схема” - download

Среда за програмиране Codeblocks - download

Задачи върху логически операции и условен оператор - download