Информационни технологии 9 клас Imprimer

Unit 1: download

Unit 2: download

Кратък учебник за форматиране на документ създаден с програмата MS Word 2010: download