Търсене на информация в сайта

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Проект "Успех" 2012/2013уч.г.
Клубове и секции в ГПЧЕ PDF Print E-mail

№ по ред

Област на извънкласната дейност

Тематично направление

Учител/Ръководител

1

Здравословен начин на живот

Спортът е живот

Светлозар Димитров Георгиев

2

Комуникативни умения на чужд език

Лингвист

Кремена Петева Василева

3

Хуманитарни науки

Пътешествие в света на географията

Златина Пламенова Димова

4

Хуманитарни науки

Европейски уроци

Надя Цветанова Христова

5

Граждански компетентности

Дебати

Екатерина Стоянова Караджова - Цанева

6

Природоматематически науки

Орнитология

Мария Стоянова Динева

7

Хуманитарни науки

Психотерапия - Kриминология и криминалистика

Полина Живкова Райчева

8

Природоматематически науки

Орион

Анета Иванова Маринова

9

Природоматематически науки

Приложна математика

Ясенка Страхилова Трайчева

10

Природоматематически науки

Кварк

Марияна Георгиева Димитрова

11

Комуникативни умения на чужд език

Пътешествие в Английския език

Цветалина Георгиева Анева

12

Хуманитарни науки

Опознавам миналото творя за бъдещето

Николай Пламенов Недеков

13

Комуникативни умения на чужд език

Франция - едно невероятно приключение

Катя Янкова Петрова

14

Граждански компетентности

ООН

Десислава Георгиева Капитанова

15

Културни компетентности

Арт-студио

Младенка Илиева Събева

16

Културни компетентности

Творим заедно

Светослав Илиев Енчев

17

Здравословен начин на живот

Млад спортист

Станка Демирова Георгиева

 
Успех PDF Print E-mail

www.uspeh.mon.bg