Търсене на информация в сайта

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
10 клас
Информационни технологии 10 клас PDF Print E-mail
Monday, 29 October 2012 10:12

Самостоятелна работа по информационни технологии

Направление "Компютърни презентации"

I. Задача

Създайте интерактивна презентация в Power Point, която отговаря на следните изисквания:

а/ избраната тема да отговаря на едно от посочените по-долу тематични направления;

б/ презентацията да се състои минимум от 15 слайда, от които задължително заглавен (автор, клас, дата на завършване на презентацията), съдържание, заключителен;

в/ използваните източници на информация (сайтове, книги, учебници, списания, вестници и др.) да бъдат упоменати;

г/ слайдовете да съдържат разнообразни обекти - списъци, таблици, диаграми, изображения, художествен текст, мултимедийни обекти (звук, видеоклип);

д/ презентацията да отговаря на правилата за изготвяне на презентационен продукт - кратки текстове (предимно заглавия и ключови думи) представящи обобщено съдържание по темата, подходящо форматирани (шрифт, размер на буквите, цвят, стил); подходящо структурирани слайдове и дизайн;

е/ презентацията трябва да е интерактивна (бутони за действие, художествен текст за препратки и др.);

ж/ да съдържа подходящо анимирани обекти;

з/ поне два от слайдовете да се сменят автоматично, с подходящи ефекти, при представяне на презентацията (в изглед Slide Show).

и/ готовият продукт представете пред групата с помощта на мултимедиен проектор по предварително уговорен с преподавателя график;

й/ избраната тема и целите на презентацията да се представят на преподавателя в писмен вид до 22.XI.2012 г.

Last Updated on Tuesday, 13 January 2015 14:28
Read more...
 
Информатика 10 клас PDF Print E-mail

Задачи върху скаларни типове данни - download

Задачи за упражнение върху „Описание на алгоритми чрез блок-схема” - download

Среда за програмиране Codeblocks - download

Задачи върху логически операции и условен оператор - download