Търсене на информация в сайта

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Дарения PDF Print E-mail

С цел осъвременяване на методите, с които се провежда учебния процес, училището приема дарения. За повече информация: 054 / 86 01 53 или 054 / 86 00 61

Наши дарители, на които от все сърце благодарим:

2014г.

06.01.2014г.       Издателство  „Просвета-София“АД                 предметно-книги                78лв.

14.02.2014г.       ПК „Дивдядово“                                            парично                           250лв.

19.02.2014г.       „АЛ и КО“ООД                                              предметно                       999лв.

 

2013 г.

07.01.2013г.       Издателство   „Просвета София „ АД  предметно речник       198лв

07.01.2013г.       ЕТ „Елена  Гочева“                                        парично                             50лв.

07.01.2013г.       ЕТ „Красимир Киров“                                     парично                             50лв.

07.01.2013г.       „Георгиев  - турс“                                          парично                             50лв.

07.01.2013г.       Борислава Митев                                            парично                             50лв.

07.01.2013г.       Ученици от Xа и Xд клас                                 парично                             150лв.

29.01.2013г.       Станислава  Божидарова                                предметно-книги                 36лв.

25.01.2013г        Виктория Красимирова                                   парично-книги                      4лв.

29.01.2013г.       Светозар Димитров                                        предметно-книга                 7лв.

20.02.2013г        Веселин  Иванов                                            предметно-книги                 15лв.

13.03.2013г.       Симона Боянова                                            предметно-книги                 16лв.

18.03.2013г        Станислав Борисов                                        предметно-книги                497лв.

10.04.2013г.       Ивелина Диянова                                          предметно-книги                109лв.

24.04.2013г.       ЕТ”Афродита“                                              Парично                              50лв.

07.05.2013г        Николай Кулов                                              парично                             100лв.

07.05.2013г        Райна Йорданова                                           предметно-книги                40лв.

17.05.2013г        Международен център „Рьорих“                    предметно-книга                  30лв.

28.06.2013г        Книжарница“Хеликон“                                   предметно-книги                44лв.

05.09.2013г        Светозар Енчев                                             предметно-книги                40лв.

21.10.2013г        Димо Георгиев                                             предметно-книги                 154лв.

21.10.2013г        IXб и  XIб клас                                             предметно                         18лв.

21.10.2013г.       Катя Райчева                                               предметно-речници             478лв.

15.11.2013г.       Пламен Радев                                              парично                             500лв.

21.11.2013г        „Лифтком“ АД                                             парично                             500лв.

25.11.2013г.       Метин Джамбазов                                        парично                             150лв.

25.11.2013г.       Маргарет Веселинова                                   предметно-книги                 20лв.

25.11.2013г.       Фондация  „Кумонитас“                                предметно-книги                 30лв.

26.11.2013г.       Дана Богданова                                            парично                             250лв.

02.12.2013г        Станислав Бачев                                          предметно-книги                294лв.

02.12.2013г.       Георги Велков                                             парично                             1000лв.

03.12.2013г.       IXа                                                             парично                             26лв

03.12.2013г.       VIIIг клас                                                    парично                             30лв

03.12.2013г        Жени  Иванова                                            парично                             23лв.

03.12.2013г        VIIIа клас                                                    парично                             21лв.

03.12.2013г.       VIIIб клас                                                    парично                             28лв

05.12.2013г        VIIIв клас                                                    парично                             24лв.

05.12.2013г        VIIIд клас                                                    парично                             27лв.

05.12.2013г.       VIIIг клас                                                     парично                             9лв

05.12.2013г        IXб клас                                                       парично                             28лв.

05.12.2013г.       IXв клас                                                       парично                             23лв

05.12.2013г        IXг клас                                                       парично                             8лв.

05.12.2013г.       IXд клас                                                      парично                             22лв

05.12.2013г.       Xа клас                                                       парично                             29лв

11.12.2013г.       Xб клас                                                       парично                             12лв

5.12.2013г           Xв клас                                                      парично                             18лв.

11.12.2013          Xг клас                                                       парично                             26лв.

05.12.2013          Xд клас                                                      парично                             27лв.

05.12.2013г        XIа клас                                                      парично                             8лв.

05.12.2013г        XIб клас                                                      парично                             13лв.

05.12.2013г        XIв клас                                                     парично                              25лв.

05.12.2013г.       XIг клас                                                     парично                              44лв

11.12.2013г.       XIд клас                                                    парично                              2лв

11.12.2013г        XIе клас                                                    парично                              3лв.

09.12.2013г        XIIа  клас                                                  парично                              21лв.

11.12.2013г        XIIб клас                                                   парично                              30лв.

11.12.2013г        XIIв клас                                                   парично                              29лв.

11.12.2013г        XIIг клас                                                   парично                              12лв.

11.12.2013г        XIIд клас                                                  парично                              12лв.

10.12.2013г        XIIе клас                                                  парично                              20лв.

09.12.2013г        Румяна Стоилова                                      предметно                          126лв

09.12.2013г.       Донка Великова                                        предметно                          1568лв.

09.12.2013г        Донка Великова                                        предметно-офис                  200лв.

05.12.2013г        Александър Рафаилов                              парично                               50лв.

06.12.2013г        Шенай Сунай Садък                                  парично                               50лв.

10.12.2013г        УАН ЕНЕМИ ЕООД                                    парично                               50лв.

30.12.2013г.       Бранимир Христов                                   предметно                          200лв.

30.12.2013г        Елена Никифорова                                  предметно                           44лв.

 

 

2009/2010

1.Захари Захариев – парично 100 лева -  януари 2010

2. „Теси” ООД – Шумен – парично 446 лева – февруари 2010

3. ЕТ „Афродита” – парично 80 лева – март 2010

4. СИП „Изобразително изкуство” – рамки за картини– април 2010

2010/2011

1. Издателство „Просвета” – книги  - март 2011

2. ЕТ „Афродита” – парично 60 лева – март 2011

3. Проект „Добра воля за реална промяна” – книги – юни 2011

4. Проект „Добра воля за реална промяна” – книги – юни 2011

2011/2012

1. ППК „Зора” с. Царев брод” – таблет – септември 2011

2. Станислав Бачев – книги – октомври 2011

3. Милена Огнянова – книги – ноември 2011

4. Станислав Бочев – книги – януари 2012

5. СИП „Журналистика” – парично 52 лева – януари 2012

6. СИП „Европейски уроци” – парично – 112 лева – януари 2012

7. Ученици от 9,10 и 12 клас  - книги – януари 2012

8. Ученици 8 клас – парично – 143 лева – януари 2012

9. Ученици 9 клас – парично – 126 лева – януари 2012

10. Ученици 10 клас – парично – 167 лева – януари 2012

11. Ученици 11 клас – парично – 149 лева – януари 2012

12. Ученици 12 клас – парично – 136 лева – януари 2012

13. Родители и учители – парично – 144 лева – януари 2012

14. СИП „Музика” – парично 56 лева – януари 2012

15. Станислав Бочев – книги – март  2012

16. ЕТ „Афродита” – парично 50 лева – март 2012

 

01.07.2012г.       Express            Publishing                               предметно                       60лв.

16.07.2012г.       БТК – АД                                                     предметно                       124лв.

10.09.2012г.       ЕТ „Стил-Марияна Маринова“                        предметно                       300лв.

03.10.2012г.       ПК „Дивдядово“                                           парично                             250лв.

11.10.2012г.       Ученици от IXд клас                                    парично                             30лв.

23.10.2012г.       Марияна Стоянова                                       предметно                       130лв.

29.10.2012г.       „Инвест Банк“ АД                                        предметно-книги         200лв.

06.11.2012г.       Светлана Миленова                                     предметно-картина    80лв.

07.11.2012г.       Ученици от XIIIд клас                                  парично                             52лв.

09.11.2012г.       Ученици от Xд клас                                      парично                             72лв.

12.11.2012г.       Ученици от XIIа клас                                    парично                             26лв.

13.11.2012г.       Ученици от IXг клас                                     парично                             28лв.

15.11.2012г.       „Мависта“ЕООД                                            предметно                       100лв.

19.11.2012г.       „Българска наука по АГ“                               предметно                       380лв.

12.11.2012г.       Ученици от XIIб клас                                   парично                             32лв.

21.11.2012г.       Ученици от IXд клас                                    парично                             54лв.

22.11.2012г.       РИО на МОМН                                             предметно-книга          10лв.

Ученици от 12 д клас, книги, януари 2008
VIIIа клас, алуминиеви щори за прозорци, януари 2008
VIIIб клас, алуминиеви щори за прозорци, януари 2008
VIIIв клас, алуминиеви щори за прозорци, януари 2008
VIIIг клас, алуминиеви щори за прозорци, януари 2008
VIIIд клас, алуминиеви щори за прозорци, януари 2008
VIIIе клас, алуминиеви щори за прозорци, януари 2008
IXа клас, алуминиеви щори за прозорци, януари 2008
IXб клас, алуминиеви щори за прозорци, януари 2008
IXв клас, алуминиеви щори за прозорци, януари 2008
IXг клас, алуминиеви щори за прозорци, януари 2008
IXд клас, алуминиеви щори за прозорци, януари 2008
Xа клас, алуминиеви щори за прозорци, януари 2008
Xб клас, алуминиеви щори за прозорци, януари 2008
Xв клас, алуминиеви щори за прозорци, януари 2008
Xг клас, алуминиеви щори за прозорци, януари 2008
Xд клас, алуминиеви щори за прозорци, януари 2008
Адв. Метин Джамбазов, част от сума за дигитална камера, февруари 2008
XIIб клас, книга, февруари 2008
ВИ „Хан Крум” АД, бяла дъска, февруари 2008
Група ученици от IXб, Xб, XIб клас, магнитен флипчарт, февруари 2008
СИП „Театрално изкуство”, алуминиеви щори за прозорци, март 2008
ЕТ „Афродита” – Шумен, книги, март 2008
Д.Григирова,И.Горчев,Д.Тенеа, комп. конфигурация, LCD телевизор, TV стенд, април 2008
„Теси” ООД, дигитална камера „SONY, април 2008
Keрамат” АД, Каспичан, ръчни чанти, април 2008
„Алкомет”АД, папки и чанти, април 2008
ПГССХТ – Шумен, канцеларски материали, май 2008
Д.Григирова,И.Горчев,Д.Тенеа, комп. Конфигурация, CD касетофон, CD радио, май 2008
ПИБанка АД,Шумен, Преносим компютър ASUS, май 2008
„Форми” ООД Шумен, книги на Немски език, юни 2008
Цветана Г. Петрова, книги, октомври 2008

2006/2007уч.г.

Светлана Т. Тотева, карти на България, Европа, Адм. Атлас, януари 2007
„Астарта Финис” ООД София, списание „Ин сайт”, януари 2007
„Фикосота” ООД , канцеларски материали, януари 2007
Натали Хокет Смит, принтрер - НР, януари 2007
Р.библиотека "С.Чилингиров” – немска литература, февруари 2007
„Метарекс” ООД, персонален компютър, февруари 2007
Адвокатско дружество „Исаев,Бенев,Пенева”, персонален компютър, март 2007
Р.библиотека "С.Чилингиров” – книги и списания, април 2007
„СМБ – 2000”ЕООД, 60 лв. , май 2007
Стела Д. Атанасова, книга, юни 2007
Паулина Д.Десева, монитор PHILIPS”, август 2007
Павлета М. Маринова, списания, септември 2007
М.Керековска, А.Панева, Д.Тенева, Д.Капитанова, персонален компютър, септември 2007

 

 

2009/2010

1.Захари Захариев – парично 100 лева - януари 2010

2. „Теси” ООД – Шумен – парично 446 лева – февруари 2010

3. ЕТ „Афродита” – парично 80 лева – март 2010

4. СИП „Изобразително изкуство” – рамки за картини– април 2010

2010/2011

1. Издателство „Просвета” – книги - март 2011

2. ЕТ „Афродита” – парично 60 лева – март 2011

3. Проект „Добра воля за реална промяна” – книги – юни 2011

4. Проект „Добра воля за реална промяна” – книги – юни 2011

2011/2012

1. ППК „Зора” с. Царев брод” – таблет – септември 2011

2. Станислав Бачев – книги – октомври 2011

3. Милена Огнянова – книги – ноември 2011

4. Станислав Бочев – книги – януари 2012

5. СИП „Журналистика” – парично 52 лева – януари 2012

6. СИП „Европейски уроци” – парично – 112 лева – януари 2012

7. Ученици от 9,10 и 12 клас - книги – януари 2012

8. Ученици 8 клас – парично – 143 лева – януари 2012

9. Ученици 9 клас – парично – 126 лева – януари 2012

10. Ученици 10 клас – парично – 167 лева – януари 2012

11. Ученици 11 клас – парично – 149 лева – януари 2012

12. Ученици 12 клас – парично – 136 лева – януари 2012

13. Родители и учители – парично – 144 лева – януари 2012

14. СИП „Музика” – парично 56 лева – януари 2012

15. Станислав Бочев – книги – март 2012

16. ЕТ „Афродита” – парично 50 лева – март 2012

 

2009/10

Ингрид Шлумберг - обзавеждане за кабинет – септември 2009

Ингрид Шлумберг - преносим компютър – септември 2009

Даниела Кирова - парично 100 лв октомври 2010

СИП „Журналистика” – щори за прозорец – януари 2010

Сборна група 12 клас – книги - януари 2010

12 в клас – книги - януари 2010

2008/2009уч.г.

Светлозар Георгиев - Холов ъгъл – октомври 2008

„Денката” ЕООД - Монитор за компютър – 7 броя- ноември 2008

„ЕОС-2” парично 904 лв - ноември 2008

Ингрид Шлумберг – Екран „Вега” - ноември 2008

СИП „Журналистика” – компютърно бюро и стол – януари 2009

Петя Косева 12а клас – книги - януари 2009

12б клас – книги - януари 2009

12в клас – книги - януари 2009

12д клас – книги - януари 2009

12е клас – книги - януари 2009

Издателство „Просвета” –учебно пособие – февруари 2009

Димчо Георгиев – книги – март 2009

ЕТ „Афродита” – канцеларски материали – март 2009

Петранка Андреева – книги – април 2009

Амелия Крачунова – книги – юни 2009

Радослав Георгиев – книги – юни 2009

 

2007/2008уч.г.

 

 

ООД"Метарекс"София, спортни екипи за отбора по баскетбол, април 2006г.;
Кристофър Уилямс, "Корпус на мира", книги, март 2006г.;
9a клас , кл. ръководител Ясенка Трайчева, книги, 2006г.;
ЕТ”Светослава Славова”, с. Мадара , книги, 2006г.;
9е клас, кл. ръководител Венета Стоева , Френско-български речник, 2006г.;
11а , кл.ръководител Мирослав Дяков, книга „Теория на литературата”, 2006г.;
9б, кл.ръководител Диана Колева, книги, 2006г.;
СИП „Европейски уроци” ръководител Р.Станева, книги, 2006г.;
ЕТ „Хеликон”, Художествена литература, 2006г.;

2004/2005 уч. г.

 

Народна библиотека „Ст.Чилингиров” гр. Шумен;
Ученици от 9д клас с кл. р-л Д. Колева, 2004г.
Ученици от 10б клас с кл. р-л Е. Караджова, 2004г.
Ученици от 10г клас с кл. р-л Я. Ченкова, 2004г.
Ученици от 11б клас с кл. р-л А. Маринова, 2004г.
ЕТ ”Свилен Стоянов”;
ЕТ „Афродита”;
Училище „Фарос”;
„Алианц България” Шумен;
Ганка Йорданова - учител по френски език
Гьоте институт, гр.София;
Ученици от 9г клас с кл. р-л Мл. Събева 2004г.
СИП „Театрално изкустово”
Център Амалипе;
Шуменско училищно настоятелство;
„Херти” ООД;
Ученици от 11а,11б,11в,11г клас, 2004г.
„Улис” ЕООД Шумен;
„Орбита” ЕООД Шумен;
„Фикосота” ООД
„Керамат” АД
Донка Ж. Стефанова;
„Агро-СВЕЙ” ООД
ЕТ „Ирина Вачкова” гр.Каспичан
„3 Софт” ООД гр.Шумен
ЕТ „Афродита”
„ЗИТ-Сервиз” ЕООД гр.София
ПИБ-АД гр.София
„Актавис” ЕАД
ЕТ „Ирина Вачкова”
ЕТ „Минерва-К” гр. Шумен
Александър Костов
Валери Тодоров
Самет Нуридин Басри
Хълми Сабри Басри
Сашо Стоянов Жечев
Ученици от 8а клас с кл. р-л Д. Колева, 2005г.
Ученици от 10г клас с кл. р-л Мл. Събева, 2005г.
Райна К. Георгиева - педагогически съветник
„Корпус на мира"
Ученици от 8д, 9а, 9в,11г клас, 2005г.