Търсене на информация в сайта

Български (България)Russian (CIS)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)English (United Kingdom)
График за провеждане на изпити PDF Imprimer Envoyer

2021/2022 учебна година

Г Р А Ф И К ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА

приравнителен изпит през септемврийска сесия 2021/2022 учебна година IX клас

дневна форма на обучение - - - > ГРАФИК

2020/2021 учебна година

Г Р А Ф И К ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА

приравнителен изпит през септемврийска сесия 2020/2021 учебна година IX и X клас

дневна форма на обучение - - - > ГРАФИК

- - - > ГРАФИК

Изпит за определяне на срочна оценка ---> Съобщение download

Приравнителен изпит за 7 клас по Български език и литература ЗУЧ - - - > Съобщение download

Приравнителен изпит за 8 клас по Информатика ЗУЧ- - - > Съобщение download

 

Приравнителен изпит за 8 клас по Английски език - - - > download

Приравнителен изпит за 7 клас по Български език и литература ЗУЧ - - - > download

Г Р А Ф И К ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА

поправителен изпит през октомврийска сесия 2020/2021 уч.година    10 клас

дневна форма на обучение изтегли - - - > ГРАФИК

Г Р А Ф И К ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА

приравнителен изпит през октомврийска сесия 2020/2021 уч.година 9 и   10 клас

дневна форма на обучение изтегли - - - > ГРАФИК

Г Р А Ф И К ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА

поправителен изпит през юлска сесия 2018/2019 уч.година  8 и 10 клас

дневна форма на обучение изтегли - - - > ГРАФИК

Г Р А Ф И К ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА

изпит за определяне на срочна/годишна оценка през юлска сесия 2018/2019 уч.година 10 клас

дневна форма на обучение изтегли - - - > ГРАФИК

Г Р А Ф И К ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА

поправителен изпит през юлска сесия 2018/2019 уч.година 11 клас

самостоятелна форма на обучение изтегли - - - > ГРАФИК

Г Р А Ф И К ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА

приравнителен изпит през юлска сесия 2018/2019 уч.година 11 клас

самостоятелна форма на обучение изтегли - - - > ГРАФИК

Г Р А Ф И К ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА

приравнителен изпит  през юнска редовна сесия 2018/2019 уч.година

дневна форма на обучение изтегли - - - > ГРАФИК

Г Р А Ф И К ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА

изпит за определяне на годишна оценка през юнска редовна сесия 2018/2019 уч.година 11 клас

самостоятелна форма на обучение изтегли - - - > ГРАФИК

 

Г Р А Ф И К ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА

приравнителни изпити /за свободни места/

ПРЕЗ   СЕПТЕМВРИЙСКАТА СЕСИЯ   2017/2018уч. год. дневна форма  на  обучение

изтегли - - - > ГРАФИК

Г Р А Ф И К ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА

изпити за промяна на годишна оценка/поправителни изпити

ПРЕЗ   СЕПТЕМВРИЙСКАТА СЕСИЯ   2017/2018уч. год.дневна форма  на  обучение

изтегли - - - > ГРАФИК