Търсене на информация в сайта

Български (България)Russian (CIS)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)English (United Kingdom)
Информационни технологии 10 клас PDF Print E-mail
Monday, 29 October 2012 10:12

Самостоятелна работа по информационни технологии

Направление "Компютърни презентации"

I. Задача

Създайте интерактивна презентация в Power Point, която отговаря на следните изисквания:

а/ избраната тема да отговаря на едно от посочените по-долу тематични направления;

б/ презентацията да се състои минимум от 15 слайда, от които задължително заглавен (автор, клас, дата на завършване на презентацията), съдържание, заключителен;

в/ използваните източници на информация (сайтове, книги, учебници, списания, вестници и др.) да бъдат упоменати;

г/ слайдовете да съдържат разнообразни обекти - списъци, таблици, диаграми, изображения, художествен текст, мултимедийни обекти (звук, видеоклип);

д/ презентацията да отговаря на правилата за изготвяне на презентационен продукт - кратки текстове (предимно заглавия и ключови думи) представящи обобщено съдържание по темата, подходящо форматирани (шрифт, размер на буквите, цвят, стил); подходящо структурирани слайдове и дизайн;

е/ презентацията трябва да е интерактивна (бутони за действие, художествен текст за препратки и др.);

ж/ да съдържа подходящо анимирани обекти;

з/ поне два от слайдовете да се сменят автоматично, с подходящи ефекти, при представяне на презентацията (в изглед Slide Show).

и/ готовият продукт представете пред групата с помощта на мултимедиен проектор по предварително уговорен с преподавателя график;

й/ избраната тема и целите на презентацията да се представят на преподавателя в писмен вид до 22.XI.2012 г.

 

 

 

Тематично направление

Примерни теми

Спорт

·Историята на любим спорт

·Спортът в училище

·Произход на традиционните български спортове, произход на имената им и какво означават

·Как различните поколения са прекарвали свободното си време, когато са били тийнейджъри

·Културата и спортът обединяват (връзката между културата и спорта)

Екология

·Климатични промени

·Свръхнаселение

·Криза с водните ресурси

·Енергия (възобновяеми енергийни източници)

·Застрашени видове

·Атомна енергия

·Китай - най-голямата страна

·Пандемии и нашествия на насекоми

·Парников ефект

·Глобално затопляне

·Замърсена околна среда

·Бисфенол - а

·Найлонови торбички

·Разделно изхвърляне на отпадъци

·Рециклиране

Моето училище

·Моят клас

·Моят любим клуб в училище

·ГПЧЕ”Н.Вапцаров” - представяне на гимназията пред кандидат гимназистите и техните родители

·ГПЧЕ”Н.Вапцаров” - представяне на гимназията пред училища от чужбина

·Българската образователна система

·Кабинетът в училище, който най-много харесвам

·Защо избрах да уча в ГПЧЕ?

·Какво бих променил/а в класната стая

·Историята на моето училище

·Да променим климата в училище

·Вапцаров – нашият патрон

·Никола Вапцаров – живот, дейност, творчество

·Вапцаров през очите на учениците от ГПЧЕ

България е уникална

·Уникална историческа забележителност

·Уникална природна забележителност

·Моят роден край

·Шумен - кандидат за Европейска столица на културата през 2019 година

·1331 години България

·Местата в България, които бих посетил отново

·Българското кисело мляко

·Маслодайната роза - символът на България

·Българските традиции – нестинарство, мартеница и др.

·Кирилицата

! Посочените теми са примерни. Можете да реализирате ваша идея за тема, като задължително се придържате към едно от зададените четири направления.

II. Критерии за оценяване на презентация

 1. Съдържателност:
  1. Избраната тема е от някое от посочените тематични направления;
  2. Съответствието на съдържанието на презентацията към избраната тема;
  3. Липса на правописни, стилистични и фактологични грешки;
  4. Да са посочени автора и класа на презентацията, дата на завършване на презентацията, използваните източници на информация.
 2. Техническа изработка:
  1. Дизайн
  2. Баланс между текст и изображения в цялата презентация
  3. Баланс в самия слайд по отношение на обекти
  4. Подходящо подбрани анимационни ефекти
  5. Интерактивност
  6. Начин на смяна на слайдовете
 3. Презентационни умения:
  1. Синхронност при представянето: съчетаване на слово, средства за невербално общуване с аудиторията и технологията (компютъра).
  2. Обогатяване на информацията от екрана с допълнителни разяснения.
  3. Управление на времето.

 

 

 


Устно докладване /изнасяне на презентация/ download

БАЗИ ОТ ДАННИ

Задача: Да се създаде база данни с име AWTO за управление на част от дейността на фирма за продажба на автомобили втора употреба download

Задача: Да се създаде база данни с име CLASS, която да представлява лексикон на вашия клас download

Last Updated on Tuesday, 13 January 2015 14:28