Търсене на информация в сайта

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Учебен план ПДФ Печат Е-мейл
Учебен план 2022/2023 учебна година

VIII клас

Учебен план VIII A - изтегли
Учебен план VIII Б - изтегли
Учебен план VIII В - изтегли
Учебен план VIII Г - изтегли
Учебен план VIII Д - изтегли

IX клас

Учебен план IX A - изтегли
Учебен план IX Б - изтегли
Учебен план IX В - изтегли
Учебен план IX Г - изтегли
Учебен план IX Д - изтегли

X клас

Учебен план X A - изтегли
Учебен план X Б - изтегли
Учебен план X В - изтегли
Учебен план X Г - изтегли
Учебен план X Д - изтегли

XI клас

Учебен план XI A - изтегли
Учебен план XI Б - изтегли
Учебен план XI В- изтегли
Учебен план XI Г - изтегли
Учебен план XI Д - изтегли

XII клас

Учебен план XII A - изтегли
Учебен план XII Б - изтегли
Учебен план XII В - изтегли
Учебен план XII Г - изтегли
Учебен план XII Д - изтегли
Учебен план XII E - изтегли


Учебен план 2021/2022 учебна година

VIII клас
Учебен план VIII A - изтегли

Учебен план VIII Б - изтегли

Учебен план VIII В - изтегли

Учебен план VIII Г - изтегли

Учебен план VIII Д - изтегли

IX клас

Учебен план IX A - изтегли

Учебен план IX Б - изтегли

Учебен план IX В - изтегли

Учебен план IX Г - изтегли

Учебен план IX Д - изтегли

X клас

Учебен план X A - изтегли

Учебен план X Б - изтегли

Учебен план X В - изтегли

Учебен план X Г - изтегли

Учебен план X Д - изтегли

XI клас

Учебен план XI A - изтегли

Учебен план XI Б - изтегли

Учебен план XI В - изтегли

Учебен план XI Г - изтегли

Учебен план XI Д - изтегли

Учебен план XI E - изтегли

XII клас

Учебен план XII A - изтегли

Учебен план XII Б - изтегли

Учебен план XII В - изтегли

Учебен план XII Г - изтегли

Учебен план XII Д - изтегли

Учебен план XII E - изтегли


Учебен план 2020/2021 учебна година

8 клас
Учебен план 8а - изтегли

Учебен план 8б - изтегли

Учебен план 8в - изтегли

Учебен план 8г - изтегли

Учебен план 8д - изтегли

9 клас
Учебен план 9а - изтегли

Учебен план 9б - изтегли

Учебен план 9в - изтегли

Учебен план 9г - изтегли

Учебен план 9д - изтегли

10 клас
Учебен план 10а - изтегли

Учебен план 10б - изтегли

Учебен план 10в - изтегли

Учебен план 10г - изтегли

Учебен план 10д - изтегли

Учебен план 10e - изтегли

11 клас
Учебен план 11а - изтегли

Учебен план 11б - изтегли

Учебен план 11в - изтегли

Учебен план 11г - изтегли

Учебен план 11д - изтегли

Учебен план 11e - изтегли

 

 

Учебен план 2019/2020 учебна година

Учебен план  8 клас - изтегли
Учебен план  9 клас - изтегли
Учебен план 10 клас - изтегли
Учебен план 11 клас - изтегли
Учебен план 12 клас - изтегли

Учебен план 2018/2019 учебна година

Учебен план 8а - изтегли Учебен план 9а - изтегли
Учебен план 8б - изтегли Учебен план 9б - изтегли
Учебен план 8в - изтегли Учебен план 9в - изтегли
Учебен план 8г - изтегли Учебен план 9г - изтегли
Учебен план 8д - изтегли Учебен план 9д - изтегли
Учебен план 8е - изтегли Учебен план 9е - изтегли

Учебен план 2017/2018 учебна година - изтегли

Информация за организацията на учебния ден за 2017/2018 г. - изтегли

Учебен план 2016/2017уч.г. - за първи чужд език АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - download

Учебен план 2016/2017 уч.г. - за първи чужд език НЕМСКИ ЕЗИК - download

Учебен план 2015/2016 уч.г. - download

 

Учебен план 2012/2013 уч.г. - за първи чужд език АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - download

 

Учебен план 2012/2013 уч.г. - за първи чужд език НЕМСКИ ЕЗИК - download

 

Учебен план 2011/2012 уч.г. - download