Търсене на информация в сайта

Български (България)Russian (CIS)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)English (United Kingdom)
Визитка ПДФ Печат Е-мейл

В Профилирана езикова гимназия "Никола Йонков Вапцаров" Шумен се обучават 750 ученици от 60 преподаватели. Учениците профилирано изучават английски, немски, френски и руски език. Профилирано е обучението по четири предмета: първи чужд език от 8 клас, втори чужд език от 9 клас, математика от 11. клас и български език и литература от 12. клас.

Гимназията е част от " Училища: Партньори на бъдещето" (Schulen: Partner der Zukunft - PASCH). Това е глобална мрежа от около 1 500 училища от цял свят, които поставят по-висока стойност на изучаването на немския език и немската култура. Училищата получават помощ в изграждането на партньорства и ученически обмен с училища от Германия. Инициативата PASCH се координира от Федералното министерство на външните работи на Германия в сътрудничество с Централната служба за училищно дело в чужбина, Гьоте-Институт, Службата за педагодически обмен на Конференцията на министрите на образованието на федералните провинции и Германската служба за академичен обмен.

Гимназията е отличена два пъти със сертификат „Европейски езиков знак” - през 2009г. и през 2015г. Европейският езиков знак е инициатива на Европейския съюз за популяризиране на чуждоезиковото обучение. Той е въведен от Европейската комисия, Главна дирекция "Образование и култура" и се присъжда на успешни и ефективни практики и проекти в областта на преподаването и изучаването на чужди езици. От номинираните за 2009 година български кандидатури с най-висок резултат е проектът „Равенство в различието” с координатор Паулина Десева, а за 2015г. проектът "Различни култури на европейската сцена" с координатори Десислава Тенева и Павлета Георгиева.

ПЕГ е част от националната мрежа на асоциираните към ЮНЕСКО училища. Приоритетите на Организацията са - интеркултурното образование; образование за устойчиво развитие, мир и права на човека; създаване на общество на знанието.

Учениците имат възможност да изявят и доразвият своите знания и умения, като се включат в извънкласна форма - СИП, клуб или проект. СИП-овете, по които се работи в гимназията, са - немски език, информационни технологии, математика, понятия по биология на немски език, понятия по химия на немски език, понятия по химия на английски език. Клубовете са – „Спортът е живот”, „Лингвист”, „Пътешествие в света на географията”, „Европейски уроци”, „Дебати”, „Орнитология”, „Психотерапия - Kриминология и криминалистика”, „Орион”, „Приложна математика”, „Кварк”, „Пътешествие в Английския език”, „Опознавам миналото творя за бъдещето”, „Франция - едно невероятно приключение”, „ООН”, „Арт-студио”, „Творим заедно”, „Млад спортист”.

През учебната година развиват дейност различни проекти – международни, национални и вътрешно училищни проекти – "Превенция на дискриминацията, насилието и расизма", "Различни култури на европейската сцена", „Спортът и културата ни сплотяват”, „Участваме и променяме климата в училище”, Network for Effective Lifelong Learning Initiatives and Information (NELLII), "Отворено съзнание за активно гражданство", "Равенство в различието", „Световната младеж: Демокрацията и младите хора.”,  „How humans measure time”, „To be citizen in a European city”, "Огрени от едно слънце", "Пътуващ мегдан" и др.

Традиция за училището са организиране на Ден на езиците, издаване на вестник „6+” и вестник „Евролюция”, благотворителни спектакли, училищен карнавал, Ден на самоуправлението, Ден на отворените врати.

Наши ученици са лауреати на национални олимпиади по български език и литература, немски език, информатика, заемат призови места на различни конкурси. Успешно защитават езикови дипломи, даващи им право да се обучават в чуждестранни университети без полагане на езиков изпит. Всяка година наши ученици са стипендианти на различни фондации. Голямата гордост на Гимназията са резултатите на дванадесетокласниците от провелите се матури - най-високи за област Шумен.