Информация за първия учебен срок Print

Учебните занятия за първия учебен срок на 2020/2021 година ще се провеждат:

11 и 10 клас – първа смяна

8, 9 и 12 клас – втора смяна